NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2011-04-27

Tre nya i SOK:s styrelse

SOK:s 98:e årsmöte hölls på onsdagen och den mest intressanta frågan för de deltagande förbunden var valberedningens förslag att förnya SOK:s styrelse på fyra punkter.
Av de fyra platserna som stod på spel var det bara en av de som stod på omval som sagt nej till omval.
Valberedningens förslag innebar att ingen från den gamla styrelsen skulle omväljas.
Årsmötet gick på valberedningens förslag till tre fjärdedelar.
Kvar från den gamla styrelsen blev Carin Nilsson-Green, handboll.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Maria Damgren Nilsson, triathlon, Hans von Uthmann, basket, och Jerker Löfgren, skidor.
Hans von Uthmann, basket, Jerker Löfgren, skidor, Maria Damgren Nilsson, triathlon, är de tre nya i SOK:s styrelse. Foto: SOK.
Valberedningens fjärde förslag, Jonas Bergqvist, ishockey, fick inte tillräckligt med röster.
Björn Rosengren, Lennart Pettersson omvaldes inte medan Ann-Louise Skoglund, friidrott tackat nej till ytterligare en period.
Ytterligare ett viktigt beslut togs då årsmötet beslöt att de aktiva nu skulle bli fullvärdiga medlemmar i SOK:s styrelse och inte som tidigare adjungerade.
De aktiva får också rösträtt, två röster, på SOK:s årsmöten i framtiden.

Relaterade sidor