Styrelsen

SOK:s styrelse består av Ordförande och nio ledamöter samt svenskar som är personligt invalda som ledamot i IOK.

 • Hans Vestberg
 • Ordförande
 • E-post: hans.vestberg@sok.se
 • Per Palmström
 • Vice ordförande
 • E-post: per@palmstrom.se
 • Mervi Karttunen
 • Vice ordförande
 • E-post: mervi.karttunen@flowride.se
 • Maria Damgren-Nilsson
 • Ledamot
 • E-post: ria.nilsson@triathlon.org
 • Katarina Henriksson
 • Ledamot
 • E-post: katarina.henriksson@skatesweden.se
 • Bengt Jönsson
 • Ledamot
 • E-post: bengt.ea.joensson@gmail.com
 • Hans von Uthmann
 • Ledamot
 • E-post: hans.vonuthmann@basket.se
 • Anette Norberg
 • Ledamot
 • E-post: anette.curling@hotmail.com
 • Jörgen Persson
 • Aktivas representant i SOK:s styrelse
 • E-post: aktivaskommitte@sok.se
 • Gunilla Lindberg
 • Generalsekreterare, IOK medlem
 • Telefon: +46 (0)8-402 68 01
 • E-post: gunilla.lindberg@sok.se
 • Stefan Holm
 • Adjungerad, IOK medlem
 • E-post: stefan.holm@scholm.com

Partners